Naudojimo sąlygos

AGCO korporacija ir jos svetainės bei padaliniai („Massey Ferguson“) šioje svetainėje teikia informaciją, mokomąją medžiagą ir pranešimus.

Ši AGCO svetainė jums teikiama pagal žemiau nustatytas sąlygas. Taikad prieinate prie šios svetainės ir ja naudojatės, reiškia, kad su šiomis sąlygomis sutinkate.

Prieidami prie šios svetainės suteikiate savo išreikštą sutikimą dėl administracinio stebėjimo bet kuriuo atitinkamu metu. Įrodymai apie tikėtinai kriminalinę veiklą, aptiktą tokio stebėjimo metu, gali būti perduodami atitinkamoms institucijoms. Jei su tokiu stebėjimu nesutinkate, iškart išeikite iš svetainės.

Visos teisės, susijusios su programinės įrangos tekstais ir grafika, priklauso arba yra licencijuotos AGCO. Jokia medžiaga čia negali būti skelbiama, kopijuojama ar platinama be išskirtinio raštiško AGCO sutikimo. AGCO negarantuoja, kad čia pateiktos informacijos naudojimas nepažeis trečiųjų šalių, nesusijusių su AGCO, teisių.

„Massey Ferguson“ pavadinimo arba „Massey Ferguson“ logotipo negalima naudoti reklaminiams ar viešiesiems pranešimams, susijusiems su šios informacijos platinimu, prieš tai negavus konkretaus raštiško leidimo iš AGCO.

Niekas šioje svetainėje neturi būti vertinama kaip licencijų ar teisių suteikimu naudotis kokiais nors AGCO patentais ar prekių ženklais, prieš tai negavus raštiško leidimo iš AGCO ar tokios trečiosios šalies, kuriai gali priklausyti nuosavi patentai ar pateikiami prekių ženklai. Jei turite klausimų, susijusių su patentų ar prekių ženklų naudojimu bei tuo, ar pavadinimas yra AGCO prekės ženklas, susisiekite su AGCO.

Iki įstatymais leistinos apimties tekstiniai vaizdai ir informacija šiame leidinyje pateikiama „tokia, kokia yra“, be raštiškos ar numatomos garantijos, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas garantijas dėl kokybės, tikimo konkrečiam tikslui arba bet kokios trečiosios šalies teisių nepažeidimo. Ši nuostata neapriboja jūsų teisių pagal įstatymus.

AGCO imasi visų priemonių užtikrinti, kad šioje svetainėje pateikiama informacija būtų kuo tikslesnė ir naujesnė. Tačiau svetainėje gali pasitaikyti netikslumų, klaidų ar praleidimų, dėl jų AGCO jokios atsakomybės neprisiima. Informacija svetainėje gali būti keičiama bet kuriuo metu. Informacija apie AGCO ir AGCO produktus yra tik iliustracinio pobūdžio. Dėl išsamesnės informacijos naudotojai turėtų kreiptis į AGCO. Jokiu atveju „Massey Ferguson“ ar AGCO nebus atsakingos už jokią specialiąją, netiesioginę ar pasekminę žalą (įskaitant pelno ar pajamų praradimą), tiek dėl sutartinio veiksmo, tiek dėl aplaidumo ar kitokio kenkėjiško veiksmo, kylančio iš šios svetainės naudojimo, netinkamo naudojimo ar veikimo bei iš bet kurio AGCO puslapio gautos informacijos, dokumentų, programinės įrangos ar kitos medžiagos trūkumo.

„Massey Ferguson“ priklauso AGCO. Jokia informacija, laikoma šios svetainės duomenų bazėse, negali būti jūsų platinama ar atkuriama jokia forma. Šioje duomenų bazėje esančio turinio negalima atskleisti jokioms trečiosioms šalims, kurios neturi teisės gauti asmeninės informacijos apie asmenis iš „Massey Ferguson“ savo pačių asmeniniams ar komerciniams tikslams.

Svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Šios nuorodos pateikiamos tik jūsų patogumui. Tokios susietos svetainės nėra kontroliuojamos ar įtakojamos AGCO.

AGCO neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių susietų svetainių turinį ar nuorodą, esančią susietoje svetainėje. Bet kokios nuorodos pateikimas nereiškia, kad AGCO palaiko susietas įmones, svetaines, produktus ar paslaugas, esančias bet kokioje susietoje svetainėje. AGCO neprisiima jokios atsakomybės ir neatsako už jokius pažeidimus ar virusus, kurie galėtų pažeisti jūsų kompiuterinę įrangą, programinę įrangą, duomenis ar kitą nuosavybę dėl to, kad priėjote prie šios svetainės ar iš jos atsisiuntėte bet kokią medžiagą, duomenis, tekstus, vaizdus, vaizdo ar garso įrašus.